GB Motie windmolens

Deze motie is ingediend en aangenomen in de raadsvergadering van 10 november 2020