Van Lokaal naar Beter


Gemeentebelangen Westerveld is als enige onafhankelijke lokale kiesvereniging sinds 1962 actief. Eerst in de 4 voormalige gemeenten en na de herindeling in Westerveld. Wij hebben geen enkele binding met een landelijke politieke partij en zijn volledig onafhankelijk en vrij in het bepalen van onze standpunten.

Een lokale onafhankelijke partij biedt vele mogelijkheden voor de burger en hun inbreng. Lokaal en onafhankelijk maakt het veel makkelijker en eenvoudiger de democratie te herontwerpen met gebruik van de aanwezige kracht uit de samenleving.

In de nieuwe democratie krijgen ideeën, kennis en initiatieven uit de samenleving de ruimte, denken we in oplossingen en proberen we die uit.
Zeggenschap organiseren we in wisselende en gevarieerde vormen, die passen bij de aard, de omstandigheden en de schaal van het vraagstuk.

Nieuwe democratie steunt op lerend vermogen, lef, vertrouwen en (ieders) betrokkenheid.

Denken en analyseren gaat samen met doen en experimenteren.Visie & Missie

  • Gemeentebelangen Westerveld is een lokale, politieke kiesvereniging. Ons doel is mensen en organisaties te verbinden, dit doen we door te luisteren en belangen af te wegen. Op deze manier werken we met elkaar aan Westerveld, voor iedereen!
  • Wij behartigen, onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de belangen van de inwoners van de hele gemeente Westerveld in alle 26 kernen.
  • Met behulp van een breed netwerk staan wij met onze wortels in Westerveld. We zijn er niet alleen voor de gemeenschap maar komen zelf ook uit deze gemeenschap.
  • Goede communicatie met de inwoners is het uitgangspunt. Goede communicatie betekent niet alleen luisteren en informeren, het betekent ook samen met de inwoners aan de slag gaan om wensen of plannen te realiseren.

Specifieke vragen?


staat klaar
om uw vragen
te beantwoorden!