Verbinden komt tot uiting in ons logo: De gemeente Westerveld doorsneden door de Drentse Hoofdvaart. 
Gemeentebelangen Westerveld verbindt hierin de beide delen. 

Van Lokaal naar Beter


Gemeentebelangen Westerveld is als enige onafhankelijke lokale kiesvereniging sinds 1962 actief. Eerst in de 4 voormalige gemeenten en na de herindeling in Westerveld. Wij hebben geen enkele binding met een landelijke politieke partij en zijn volledig onafhankelijk en vrij in het bepalen van onze standpunten.

Een lokale onafhankelijke partij biedt vele mogelijkheden voor de burger en hun inbreng. Lokaal en onafhankelijk maakt het veel makkelijker en eenvoudiger de democratie te herontwerpen met gebruik van de aanwezige kracht uit de samenleving.

In de nieuwe democratie krijgen ideeën, kennis en initiatieven uit de samenleving de ruimte, denken we in oplossingen en proberen we die uit.
Zeggenschap organiseren we in wisselende en gevarieerde vormen, die passen bij de aard, de omstandigheden en de schaal van het vraagstuk.

Nieuwe democratie steunt op lerend vermogen, lef, vertrouwen en (ieders) betrokkenheid.

Denken en analyseren gaat samen met doen en experimenteren.

Visie & Missie Gemeentebelangen Westerveld

Gemeentebelangen Westerveld
is een lokale, politieke partij.
Ons doel is mensen en organisaties te verbinden, dit doen we door te luisteren en belangen af te wegen. Op deze manier werken we met elkaar aan Westerveld, voor iedereen!

Wij behartigen, onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de belangen van de inwoners van de hele gemeente Westerveld in alle 26 kernen. 


Met behulp van een breed netwerk zijn wij al 60 jaar geworteld in Westerveld.

Wij zijn er niet alleen voor de gemeenschap maar maken zelf ook deel uit van deze gemeenschap.
Goede communicatie met de inwoners is het uitgangspunt.
Goede communicatie betekent niet alleen luisteren en informeren, het betekent ook samen met de inwoners aan de slag gaan om wensen of plannen te realiseren.

Specifieke vragen?


staat klaar
om uw vragen
te beantwoorden!


Actueel

Vergaderingen 2024:

17-01-2024 aanvang 19.30-20.00 uur

08-02-2024 aanvang 20.00 uur

14-03-2024 aanvang 20.00 uur

17-04-2024 aanvang 20.00 uur

22-05-2024 aanvang 20.00 uur

26-06-2024 (Kadernota 020724) aanvang 20.00 uur

11-09-2024 aanvang 20.00 uur

03-10-2024 aanvang 20.00 uur

30-10-2024 (Begroting 051124) aanvang 20.00 uur

27-11-2024 (Alg Ledenvergadering)             aanvang 19.30 uur.

12-12-2024 aanvang 20.00 uur.