Fractievergadering Gemeentebelangen Westerveld

2 keer per maand, op woensdagavond om 20.00 uur(tenzij anders vermeld) vindt er een openbare fractievergadering van Gemeentebelangen Westerveld plaats in het gemeentehuis te Diever. 
Ingang aan de zijkant van het gemeentehuis via de rode deur.
Tijdens deze fractievergadering worden de agenda’s van de Commissie Fysiek Domein en Middelen en de Commissie Sociaal Domein besproken. Deze agenda’s vormen de input voor de raadsvergadering die 1 keer per maand plaatsvindt.

Vergaderdata 2019

De Commissie- en raadsvergaderingen vinden normaliter plaats op een dinsdag(tenzij anders vermeld)
Aanvangstijd: 20.00 uur(tenzij anders vermeld)

Fractievergadering GBCie. Fysiek Domein en MiddelenCie. Sociaal DomeinThema commissieRaadsvergadering
29 oktober
30 oktober
begroting en Najaarsrapportage
05 november
12 november Begrotingsvergadering
aanvang 15.00 uur!!
19 november
03 december
17 december